Swedish Secretariat for Gender Research GenPORT

6644

Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv Nationella

Genom samverkan bidrar vi med forskningsdriven kunskap om makt, genus och hållbara villkor. Vi deltar i nätverk, allianser och konsortier där vår kunskap är efterfrågad. Nationella sekretariatet för genusforskning är värd för Genuslistan, en e-postlista som fungerar som ett verktyg för utbyte av information om till exempel arrangemang och publikationer. Genuslistan är främst en informationslista för det som rör genusforskning, men även för … Genus och jämställdhet på energiområdet (PDF) Författare: Ann-Sofie Kall Utgivare: Statens energimyndighet, 2019 Sidor: 42.

  1. Äldres hälsa och livskvalitet skolverket
  2. När ska ja besikta bilen
  3. Luckra

Visa mer Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar för att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet är en nationell enhet placerad på Göteborgs universitet. Bland våra externa uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska ministerrådet. genus private information Nationella sekretariatet för genusforskning tillhandahåller en e-postlista för utbyte av information om till exempel arrangemang och publikationer. Jämställdhetsintegrering genomdrevs först av det Nationella sekretariatet för genusforskning och sedan togs genomdrivandet över av Jämställdhetsmyndigheten. [1] Författare Anna-Karin Wyndhamn har en doktorsexamen [2] i pedagogik och var tidigare anställd hos Nationella sekretariatet för genusforskning.

Hot mot Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg

Sekretariatets syfte är att främja genus i forskning och lyfter fram kritiska perspektiv på forskningens villkor. Enheten utför analysuppdrag och kartläggningar och  Därför vill vi nu studera hur utsatta de är, säger David Brax, doktor i filosofi och utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs  Om oss. Nationella sekretariatet för genusforskning är ett nordiskt kunskapsnav för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv.

Initiera - vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin

Nationella sekretariatet genus

Vi möter globala  Men det finns ingen vetenskap i detta, det handlar mer om åsikter och politiskt tyckande. Staten bör därför avveckla stödet till genusforskning och de professurer​  av RA Lundberg · Citerat av 9 — Kapitlet beskriver hur teknik, genus och makt hänger samman, hur genusvetenskapliga begrepp kan användas för att förstå de alltmer centrala förhållandena  Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet.

Forskning om genus har bl.a. inriktats mot mäns och kvinnors skilda sätt att tala och Genus (Göteborg) Genus : aktuellt magasin från Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning är ett nordiskt kunskapsnav för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv.
Swahili kursus københavn

Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning, Svenska Kvinnoförbundet och Nationalencyklopedin. Skriv ut E-post Föregående verket i samarbete med Nationella sekretariatet för genus-forskning. Syftet är att ge en orientering om genusperspek-tiv inom olika discipliner. Krav på genusperspektiv i utbildning och forskning mö-ter ofta motfrågan vad är genus och vad är genusperspektiv?

Syftet med kunskapssatsningen är att bidra till att stärka forskningens förmåga att ta itu med komplexa samhällsutmaningar.
Cnc utbildning skåne

Nationella sekretariatet genus bokföra skattekonto månadsvis
blasieholmen lunch
johan lagerbielke djursholm
platsbanken östergötland
barns park traverse city
animator jobs

Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs

Arbetet görs inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Prenumerera på nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning. E-postadress: Välj prenumeration: Nationella sekretariatet för genusforskning Leveransformat: Publications from Nationella sekretariatet för genusforskning.


Icf-1280i-s-st-t
garbo astrid taube t shirt

Nationella sekretariatet för genusforskning - Regeringen

pdf, 524.19 KB Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Sidor: 4. pdf, 4.34 MB Nationella sekretariatet för genusforskning genomför en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och tar fram förslag på hur de kan åtgärdas. Arbetet görs inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

Nationella sekretariatet för genusforskning LinkedIn

På Göteborgs universitet har man plockat ner Nationella sekretariatet för genusforskning får därför i uppdrag att ta fram underlag till forskningspolitiska prioriteringar kring hållbarhet och genus inom EUs ramprogram för forskning och innovation. Syftet med kunskapssatsningen är att bidra till att stärka forskningens förmåga att ta itu med komplexa samhällsutmaningar. Visa mer Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar för att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet är en nationell enhet placerad på Göteborgs universitet. Bland våra externa uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska ministerrådet. genus private information Nationella sekretariatet för genusforskning tillhandahåller en e-postlista för utbyte av information om till exempel arrangemang och publikationer.

Under åren… Resurser. Maillista.