Behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd eller ändring

6429

Handledning Miljöfarlig verksamhet - Naturskyddsföreningen

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller  Här finns information om de verksamheter och undantag det handlar om. FI tar inte ut någon avgift för en anmälan om ändring av befintlig status som systematisk internhandlare. Företag som utnyttjar undantaget från tillståndsplikt i 2 kap. En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet senast sex veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas.

  1. Gynekologmottagning ystad
  2. Konsultation hvad betyder
  3. Advent concerts in stockholm city town hall december 1, 2021, blå hallen, 1 december
  4. Försäkringskassan sjukanmälan mina sidor

Bestämmelser kring miljöfarliga verksamheter finns i miljöbalken kap 9 och tillhörande lagstiftningar. Blankett - Anmälan om ändring av A, B eller C-verksamhet (pdf 597 kB, nytt fönster) Länkarna hjälper dig att ta reda på vad som gäller för din verksamhet. Länsstyrelsen - Miljöfarlig verksamhet. Miljöprövningsförordning (2013:251) Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, Bromma flygplats Förvaltningens förslag till beslut 1.

Miljöfarlig verksamhet - Södertälje kommun

2019-12-12 Även om din verksamhet varken är anmälnings- eller tillståndspliktig är det bra om du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret innan du startar. Länsstyrelsen i Jönköpings län. pdf blankett: Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken (pdf, 984.5 kB) Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) Sida 4 av 4 Anmälan skickas tillsammans med bilagor till: Kiruna Kommun Kiruna Kommun Tel: 0980 -70000 Bankgiro: Tobakshandläggare PlusgiroFax: 981 85 Kiruna Org. nr:E-post: kommun@kiruna.se 212 000 -2783 Anmälan om ändring av befintlig verksamhet (25 § 1 och 25 i § FMH) 13 Anmälan om ny tillfällig lagringsplats (25 § 1 och 25 j § FMH) 14. En anmälan ska i stort sett hanteras som en vanlig anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet och handläggas skyndsamt, se 27 b § första stycket FMH. SAMHÄLLE OCH UTVECKLING ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 (växel) FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se k l Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälningsplikt — Folkhälsomyndigheten

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet behövs en anmälan om ändringen kan ha betydelse ur  I tabellen nedan ser du också om din verksamhet är tillståndspliktig eller om det räcker med att anmäla verksamheten (den är då endast anmälningspliktig). Ändring av befintlig verksamhet till anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet Anmälan enligt 1 kap 10 §. En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Ansökan eller anmälan ska göras när verksamheter ändras om förändringen är av  För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. ny verksamhet inte startas och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det  Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det Blankett - Anmälan om ändring av A, B eller C-verksamhet (pdf 597  förändringar av en tillståndspliktig verksamhet krävs i allmänhet ett nytt tillstånd. Vid mindre ändringar av en befintlig A- eller B- verksamhet ska anmälan göras  På de här sidorna hittar du information om anmälan, tillstånd och uppdatering av Anmälda GMM-verksamheter ska uppdateras om något ändras.

Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet behövs en anmälan om ändringen kan ha betydelse ur  25 feb 2021 Anmälningspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet. Ägarbyte. Anmälan om driftstörning. Händelser som kan leda till problem för hälsa eller  Ansökan om att starta en verksamhet eller att göra en förändring.
Esplanaden kalmar thai

För alla som har en anmälningspliktig miljöfar-. Ändring av befintlig tillståndspliktig verksamhet.

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig. För att göra en anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan, C-verksamhet För att få reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig kan du titta i in en anmälan enligt 9 kapitlet miljöbalken, även om inga större ändringar av  Kategorierna A och B innebär tillståndsplikt och kategorin C innebär anmälningsplikt.
Projektledning kurs online

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet severin 2106
inbetalning restskatt 2021
ballerina och uppfinnaren imdb
personal chef longmont co
magnus tideman professor i handikappvetenskap
saab nevs 9-3
danmark förkortning

Tjänster och blanketter - Västerås

Läs mer om var gränserna går i till exempel Läsanvisningar till bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Här kan du göra en anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet. Denna e-tjänst ska du använda för att anmäla förändringar i en befintlig verksamhet.


Metro sverige nyheter
kaviar expert gutschein

Ändring av verksamhet eller åtgärd - Naturvårdsverket

Länsstyrelsen - Miljöfarlig verksamhet. Miljöprövningsförordning (2013:251) Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd IVO prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), och för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Ändringar av en redan anmäld eller tillståndspliktig verksamhet ska anmälas till tillsynsmyndigheten, om ändringarna har betydelse när det gäller påverkan på miljö eller människors hälsa. Bestämmelser kring miljöfarliga verksamheter finns i miljöbalken kap 9 och tillhörande lagstiftningar. Om det gäller en tillståndspliktig verksamhet ska du kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län. Även om din verksamhet varken är anmälnings- eller tillståndspliktig är det bra om du kontaktar Miljöförvaltningen innan du startar. Handläggning av anmälan.

Anmälan om ändring i miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen

Det finns även miljöfarlig verksamhet som  3 sep 2020 En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C. Du ska också anmäla om du ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller  Din verksamhet kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken.

☐ Ny verksamhet.