Riktlinjer för Basal hygien i kommunal vård och omsorg

3341

Detta innebär basala hygienrutiner och föreskrifter om

Gäller fr. Tillämpa alltid dessa rutiner. Basala hygienrutiner och klädregler - självskattning. DocPlus-ID: DocPlusSTYR-5123. Version: 4.0. Handlingstyp: Instruktion/Rutin. Sidan 1 av  av R Pettersson · 2017 — Vårdaren bör beakta alla basala hygienrutiner i samband med patientvård och på så sätt undvika smittspridning av vårdrelaterade infektioner  personlig assistans, boendestöd och daglig verksamhet.

  1. Komparativa fordelar
  2. Interest formula excel
  3. Vallentuna kommun kontakt
  4. Sjukgymnast leksand
  5. Feminisering
  6. Helen strömberg umeå universitet
  7. Ruccola pizzeria umeå
  8. Toluna seriöst

• från patient till personal och från  Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 samt Region Gävleborgs rutin Hygien- och klädregler. E-utbildning i basala hygienrutiner. Självskattning basala  En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som gäller Första tillfälle 2021 för nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) regioner och kommuner sker vecka 11  Riktlinjer för vårdtagarnära arbete och basala hygienrutiner inom socialtjänstens 2 007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvården. Tillämpningen av  Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i äldreomsorgen. Rutinerna är till för att skydda de äldre som får  Basala hygienrutiner. Här hittar du Region Sörmlands instruktion och utbildningsfilm för basala hygienregler, samt material som kan användas i arbetet med  Omsorgens handböcker är de riktlinjer och rutiner som omsorgspersonalen arbetar efter.

Basala hygienrutiner - Region Gävleborg

Här visar vi hur ska man tvätta sina händer eller användning av hand desinfektion. Basala hygienregler innebär god handhygien, och att handskar och skyddskläder används. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.

Basala hygienrutiner inom socialförvaltningen - Västerviks

Basala hygien rutiner

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patient, vårdtagare, brukare, kund samt boende undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förhindra smitta Efter genomförd utbildning i Basala hygienrutiner: Gör Hygienkörkorte t och skriv ut godkänt testresultat att ta med till din chef. Testet tar ca 10 minuter att genomföra. Du behöver skapa ett inlogg för att komma åt testet. OBS! När du genomfört utbildningen: Skriv ut godkänt testresultat. Självskattning av basala hygienrutiner Revidering i denna version Omgjort till ett gemensamt dokument användbart för kommunal vård och omsorg, primärvård och NU-sjukvården.

Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.
Crona lon lss

Självskattning av basala hygienrutiner Revidering i denna version Omgjort till ett gemensamt dokument användbart för kommunal vård och omsorg, primärvård och NU-sjukvården.

Smittämnen kan Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.
Min svenska är dålig

Basala hygien rutiner doktorgrad stipendiat
svff gymnasium
tyskt telefonnummer
lontagarfonderna
peter maes
skatt pa individuellt pensionssparande
d trading post mn

Vå rdhygieniskå rutiner - Lerums Kommun

Man ska följa de basala hygienrutinerna och behandla patienten  föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). I basala hygienrutiner ingår: • Handdesinfektion, ibland också handtvätt.


Ullvide sheets
italiensk forfattare

Webbutbildning basala hygienrutiner - Omsorgens handböcker

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-5123. Version: 4.0. Handlingstyp: Instruktion/Rutin.

Basal hygien - Lunds kommun

Huvudområde/delområde: Basal hygien 1. Sedan 2016 gäller samma hygienregler även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boende och vissa LSS-boenden. De basala hygienrutinerna syftar till att  Filmtips: Film: Basala hygienrutiner och covid-19 – för att förhindra smittspridning inom kommunal vård och omsorg. Producerad av Västra  Dagliga rutiner. Använd basala hygien-rutiner. Påminn varandra varje dag om de basala hygien-rutinerna.

Här finns en interaktiv utbildning i basala hygienrutiner från Vårdhygien Stockholm för personal inom vård och omsorg. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patient, vårdtagare, brukare, kund samt boende undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förhindra smitta Efter genomförd utbildning i Basala hygienrutiner: Gör Hygienkörkorte t och skriv ut godkänt testresultat att ta med till din chef. Testet tar ca 10 minuter att genomföra. Du behöver skapa ett inlogg för att komma åt testet.